Kategorie

System eClicto

Newsletter

zapisz wypisz

Obserwuj nas na

Nasi Partnerzy

e-booki, audiobooki

Szanowni Państwo,

informujemy, że dn. 30 czerwca 2017r. księgarnia eClicto kończy swoją działalność. W związku z tym wszystkich Klientów, którzy posiadają jeszcze w naszej księgarni zakupione e-booki i audiobooki prosimy o ich pobranie do dn 30 czerwca 2017r.

Po tym terminie nasza strona będzie już niedostępna i pobranie zakupionych publikacji będzie niemożliwe.

Serdecznie dziękujemy Państwu za blisko 8 lat korzystania z naszej oferty oraz wszystkie uwagi i sugestie.

Z poważaniem

Zespół eClicto

Bezpieczeństwo

Gwarancja bezpieczeństwa

W Księgarni eClicto stosujemy bezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej).
Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer księgarni.


Procedury i zasady przechowywania przez Infover Sp. z o.o. S.K.A. - Księgarnię eClicto danych osobowych zostały zarejestrowane w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym firewallem. Do serwera mają dostęp tylko uprawnione i odpowiednio przeszkolone osoby.
Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany w dwojaki sposób w zależności od używanej przeglądarki:

  1. W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
  2. W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA).
Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, mamy pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu. Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych nam informacji, jest organizacja przechowywania przez nas danych osobowych i danych o kartach kredytowych. Są one zapisane na serwerze, na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.
Nigdy nie wysyłamy e-maili z prośbą o podanie loginu i hasła do Twojego konta. Jeśli otrzymasz taką wiadomość - skontaktuj się z nami, może to bowiem oznaczać, że ktoś próbuje wyłudzić te informacje od Ciebie. Jedyne dane, o jakie możemy prosić w kontakcie z Tobą, to część danych osobowych umożliwiająca potwierdzenie tożsamości.

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że wypełniając formularz rejestracyjny, wyrażacie Państwo, w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodę na umieszczenie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Infover SA.
Dane są przetwarzane dla potrzeb firmy Infover Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 61 w celu realizacji zamówień oraz informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oferowanych przez Księgarnię www.eClicto.pl.
Administrator danych oświadcza, że dane będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji zleceń podmiotom obsługującym kompletację dostaw i dostawę do odbiorców. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.eClicto.pl Moje Konto. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).